VYKONÁVAME STAVEBNÉ PRÁCE BUDOVANIE KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A PARKOVÍSK VÝSTAVBA A OPRAVA KANALIZÁCIE A PRÍPOJOK ZEMNÉ PRÁCE STROJOM JCB 4CX + ODVOZ ZEMINY A INÉ..